Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przedmiot działalności

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Przedmiot działalności

Dom Dziecka Nr 16:

1. zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne,  bytowe, społeczne religijne;

2. realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;

3. umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

4. podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;

5. zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowany do jego wieku i możliwości rozwojowych;

6. obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;

7. zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.


Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-05-09
Aktualizujący Miszkiewicz-Nosarzewska Magdalena (ZPOW nr 2) 2021-12-09
Zatwierdzający Młodziejewska Barbara 2021-12-09
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-12-09
Wersja standardowa